Högberget Hållbara Hus AB är ett företag med fokus på hållbart bygghantverk.


Hållbarhet för oss är att använda sunda materialval som är bra både för människa och miljö, att återbruka material som kan användas igen och att alltid ha kvalitet i fokus.


Vi tror på att hus ska användas, år efter år och att det kräver personliga anpassningar med moderna lösningar och material som håller över tid och åldras vackert.


Vår ambition är helt enkelt att tänka nytt i gamla miljöer för en hållbar framtid.